veverka.euNejčastější písma v kaskádových stylech

Moderní

Cambria (patkové)
font-family: Cambria, Georgia, 'New York CE', utopia, serif;

Calibri (bezpatkové)
font-family: Calibri, Tahoma, 'Lucida Grande CE', lucida, sans-serif;

Consolas (neproporcionální)
font-family: Consolas, monospace;

Běžná písma

Georgia (patkové)
font-family: Georgia, 'New York CE', utopia, serif;

Palatino Linotype (patkové)
font-family: 'Palatino Linotype', 'New York CE', utopia, serif;

Tahoma (bezpatkové)
font-family: Tahoma, 'Lucida Grande CE', lucida, sans-serif;

Trebuchet MS (bezpatkové)
font-family: 'Trebuchet MS', 'Geneva CE', lucida, sans-serif;

Verdana (bezpatkové)
font-family: Verdana, 'Geneva CE', lucida, sans-serif;

Lucida Console (neproporcionální)
font-family: 'Lucida Console', 'Monaco CE', fixed, monospace;

Klasická písma

Patkové (pro čtení na papíře, obvykle Times, Times New Roman)
font-family: serif;

Bezpatkové (pro čtení na obrazovce, obvykle Arial)
font-family: sans-serif;

Neproporcionální (obvykle Courier)
font-family: monospace;