veverka.euVytvoření junction ve Windows

Příklad použití

V rootu disku D vytvoříme symbolický odkaz na složku Photos schovanou hluboko v adresářové struktuře:

mklink /J "D:\Photos" "D:\Stuff\Media\Photos"