veverka.euRajče.net

Já jsem dole uprostřed a napravo jsou v protisměru hodinových ručiček Jirka, Mirek, Mára, Magda a Michal.
(červenec 2009)