veverka.euWeb operations

Ceník platný pro rok 2019

Novinkou pro tento rok jsou prioritní práce, které fungují tak, že si klient zaplatí upřednostnění před ostatními a garanci dokončení prací dle stanoveného termínu. Prioritní práce je možno čerpat pouze v omezeném rozsahu.

nabídka

cena za hodinu
bez DPH

programovací práce 750 Kč
programovací práce – prioritní 1 500 Kč
grafické práce 750 Kč
grafické práce – prioritní 1 500 Kč
administrace Ubuntu, FreeBSD 1 500 Kč
administrace Ubuntu, FreeBSD – prioritní 3 000 Kč

Fakturace probíhá dle typu spolupráce a částky, obvykle čtvrtletně nebo ročně.

Při dlouhodobé spolupráci se zajisté dohodneme na individuální ceně.